Chmurki

Rekrutacja na rok 2017/2018 do Programu 8.5 RPO WM

2017-08-27

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż wznowiona została rekrutacja do projektu realizowanego przez Klub Dziecięcy „Bobas” sp. z .o.o., który otrzymał dofinansowanie na utworzenie dodatkowych 8 miejsc w żłobku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowe, które opiekują się dziećmi do lat 3 na terenie województwa małopolskiego.
Obecnie prowadzona rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania nowych 8 miejsc w żłobku „BOBAS”. Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć wypełnione dokumenty, których wzory zostały zamieszczone poniżej:


1. formularz rekrutacyjny
2. formularz uczestnika programu 8.5 rpo wm
3. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
4. oświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
5. informacje dodatkowe

 

Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie z miejsca pracy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego o ile jest się osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 01.09.2017r.
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: 30.11.2017r.

Archiwum aktualności

ue