Rekrutacja na wrzesień 2020

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - Janusz Korczak

Drodzy Rodzice

Trwa rekrutacja do Żłobka „BOBAS” na wrzesień 2020. Zapisy przyjmowanie są w formie telefonicznej pod numerem: 889 320 983 lub mailowo: biuro@zlobek-bobas.pl. Przyjmujemy dzieci w wieku od 20 tygodnia ycia do 3 lat. 

Zapraszamy wszystkich chtnych do odwiedzenia Naszej strony internetowej lub Facebooka.

Dofinansowanie z Programu „MALUCH +”2020

Informujemy, ze z dniem 01.01.2020 roku nasz Zlobek otrzymał dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH +” 2020 w kwocie 135 zl. miesięcznie na dziecko. W związku z otrzymaniem dofinansowania wysokość czesnego zostaje pomniejszona o te kwotę. Okres dofinansowania kończy sie 31.12.2020 roku. 

Rekrutacja na rok 2020 do Programu 8.5 RPO WM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż wznowiona została rekrutacja do projektu ,,Żłobek ‘’BOBAS’’ – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech’’ realizowanego przez Żłobek BOBAS , który otrzymał dofinansowanie na utworzenie dodatkowych 8 miejsc w żłobku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym , osoby bezrobotne , bierne zawodowo oraz osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 na terenie województwa małopolskiego, które dzięki możliwości pozostawienia dziecka w żłobku mogą kontynuować zatrudnienie. W ramach tego projektu dysponujemy 8 dodatkowymi miejscami opieki dla dzieci. Opłata miesięczna wraz z wyżywieniem wynosi 187,50 zł za miesiąc.

Obecnie prowadzona rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania nowych 8 miejsc w żłobku „BOBAS”. Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć wypełnione dokumenty, których wzory zostały zamieszczone poniżej:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Formularz uczestnika programu 8.5 rpo wm

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

5. Plan rekrutacji

Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji pracy zawodowej , przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego o ile jest się osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Nabór zamknięty :

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: od 15.10.2019r.
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: do 15.12.2019r.

Nabór otwarty :

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: od 16.12.2019r. do wyczerpania wszystkich miejsc w projekcie

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.   Termin otrzymania oczyszczacza powietrza to: 04.09.2018
© 2020 Żłobek Bobas
Rozmiar czcionki
Kontrast