Rekrutacja na rok 2020 do Programu 8.5 RPO WM

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż wznowiona została rekrutacja do projektu ,,Żłobek ‘’BOBAS’’ – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech’’ realizowanego przez Żłobek BOBAS , który otrzymał dofinansowanie na utworzenie dodatkowych 8 miejsc w żłobku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.
Z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym , osoby bezrobotne , bierne zawodowo oraz osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3 na terenie województwa małopolskiego, które dzięki możliwości pozostawienia dziecka w żłobku mogą kontynuować zatrudnienie. W ramach tego projektu dysponujemy 8 dodatkowymi miejscami opieki dla dzieci. Opłata miesięczna wraz z wyżywieniem wynosi 187,50 zł za miesiąc.

Obecnie prowadzona rekrutacja ma charakter ciągły do wyczerpania nowych 8 miejsc w żłobku „BOBAS”. Aby wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć wypełnione dokumenty, których wzory zostały zamieszczone poniżej:

1. Formularz rekrutacyjny

2. Formularz uczestnika programu 8.5 rpo wm

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

5. Plan rekrutacji

Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji pracy zawodowej , przebywaniu na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego o ile jest się osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Nabór zamknięty :

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: od 15.10.2019r.
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI: do 15.12.2019r.

Nabór otwarty :

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: od 16.12.2019r. do wyczerpania wszystkich miejsc w projekcie

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.   Termin otrzymania oczyszczacza powietrza to: 04.09.2018

Zawitał do nas teatrzyk

W poniedziałek, 27 sierpnia 2017 r. odwiedził nas teatrzyk „SZTUKA” z przedstawieniem pt. „Złota rybka”. Aktorzy wzbudzili wśród naszych podopiecznych zaciekawienie i zachwyt. Dzieci chętnie oglądały przedstawienie i aktywnie uczestniczyły w wielu jego częściach. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są na naszym profilu facebook’owym.

© 2020 Żłobek Bobas
Rozmiar czcionki
Kontrast