Oferujemy:

Profesjonalną i troskliwą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:45

Bezpieczne i domowe warunki pobytu Dziecka

Czynności pielęgnacyjne

Konsultacje z logopedę

Gry i zabawy stymulujące rozwój Dziecka

Naukę samodzielności oraz pracy w grupie

Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek i naukę wierszyków

Zaciszny ogródek

Posilki przygotowywane na miejscu przez wykwalifikowany personel

Możliwość pozostawienia wózka na czas pobytu Dziecka w żłobku

Przestronny taras

Plac zabaw

Zajęcia dodatkowe:

muzyczne

taneczne

manualno-plastyczne

logopedyczne

rytmika

spacery

ogólnorozwojowe

język francuski

© 2020 Żłobek Bobas
Rozmiar czcionki
Kontrast