Dotacje

Informujemy,  że z dniem 01.01.2021 roku nasz Żłobek otrzymał dofinansowanie z Programu „Maluch+” 2021 – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 80 zł. miesięcznie na dziecko do końca roku 2021. Czesne w naszym żłobku zostało już pomniejszone o  kwotę.

Klub Dziecięcy „BOBAS” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Żłobek „BOBAS” – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3”

Celem projektu jest powrót lub znalezienie miejsca na rynku pracy przez 7 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie małopolskim do roku 2020 dzięki możliwości objęcia opieką dziecka w żłobku „BOBAS”.

Efekty projektu:

• 6 osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu

• 1 osoba pozostająca bez pracy, która znalazła pracę lub poszukuje pracy po opuszczeniu programu

Wartość projektu wynosi: 120 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 102 000,00 PLN

Projekt pn. „Żłobek „BOBAS” – nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” realizowany jest zgodnie ze standardem architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-promocyjnym, szkoleniowym oraz komunikacyjnym, tj. standardami określonymi w zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji:

• architektoniczny – brak barier architektonicznych (brak progów, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, odpowiednie oznakowanie obiektu),

• standard cyfrowy – strona internetowa (intuicyjny układ treści, możliwość powiększenia czcionki, możliwość zastosowania kontrastu), formularze rekrutacyjne dostępne on-line,

• informacyjno-promocyjny – działania promocyjne dostosowane zostały do potrzeb osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności (spotkania bezpośrednie, spotkania pokazowe – dzień otwarty, strona www, social media, plakaty, ulotki),

• szkoleniowy – spotkania z rodzicami informujące o projekcie i ofercie żłobka,

• komunikacyjny – budynek żłobka jest dostępny komunikacyjnie – przystanek autobusowy i kolejowy znajduje się w odległości ok 700m od żłobka, ponadto istnieje swobodny dojazd samochodami osobowymi.

Projekt jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania.

Informujemy, ze z dniem 01.01.2020 roku nasz Zlobek otrzymał dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH +” 2020 w kwocie 135 zl. miesięcznie na dziecko. W związku z otrzymaniem dofinansowania wysokość czesnego zostaje pomniejszona o te kwotę. Okres dofinansowania kończy sie 31.12.2020 roku.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż wznowiona została rekrutacja do projektu realizowanego przez Klub Dziecięcy…
© 2020 Żłobek Bobas
Rozmiar czcionki
Kontrast