Dodatkowe miejsca dla dzieci

Szanowni rodzice !!!

Od stycznia 2017 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Żłobek BOBAS be\ędzie dysponował dodatkowymi ośmioma miejscami opieki dla dzieci rodziców bezrobotnych lub powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim w bardzo atrakcyjnej cenie – 250 zł/m-c z pełnym wyżywieniem. Aby formalnie przystąpić do procesu rekrutacji konieczne jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego (dostępnego w siedzibie żłobka), w którym podane będą dane osobowe rodzica dziecka mającego docelowo uczęszczać do żłobka oraz informacje pozwalające na ocenę kryteriów rekrutacyjnych i przyznanie odpowiedniej liczby punktów, w tym oświadczenie o zgodności podanych danych ze stanem faktycznym. Dodatkowo wymagane będą załączniki w formie zaświadczeń z UP o statusie bezrobotnego lub miejsca pracy o zatrudnieniu potwierdzające dany status osoby ubiegającej się o wsparcie. Formularze zostaną ze sobą porównane pod względem liczby otrzymanych punktów, stworzona zostanie lista uczestników przyjętych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. W przypadku małej liczby chętnych, przeprowadzony zostanie kolejny nabór.

© 2020 Żłobek Bobas
Rozmiar czcionki
Kontrast